查询世界各地的邮政编码

日本Chibaken的所有邮政编码

Abikoshi       Asahishi       Awagun'Amatsukominatomachi       Awagunkyonanmachi


Chibashichuuouku       Chibashihanamigawaku       Chibashiinageku       Chibashimidoriku       Chibashimihamaku       Chibashiwakabaku       Chouseigun'Ichinomiyamachi       Chouseigunchounanmachi       Chouseigunchouseimura       Chouseigunmutsuzawamachi       Chouseigunnagaramachi       Chouseigunshirakomachi       Choushishi


Funabashishi       Futtsushi


Higashikatsushikagunshounanmachi


Ichiharashi       Ichikawashi       Inbagun'Inbamura       Inbagunmotonomura       Inbagunsakaemachi       Inbagunshisuimachi       Inzaishi       Isumigun'Isumimachi       Isumigun'Onjukumachi       Isumigun'Ooharamachi       Isumigun'Ootakimachi       Isumigunmisakimachi


Kaijougun'Iiokamachi       Kaijougun'Unakamimachi       Kamagayashi       Kamogawashi       Kashiwashi       Katorigun'Omigawamachi       Katorigunhikatamachi       Katorigunkouzakimachi       Katorigunkurimotomachi       Katorigunshimofusamachi       Katoriguntaieimachi       Katoriguntakomachi       Katoriguntounoshoumachi       Katorigunyamadamachi       Katsuurashi       Kimitsushi       Kisaradushi


Matsudoshi       Mobarashi


Nagareyamashi       Narashinoshi       Naritashi       Nodashi


Sakurashi       Sanbugun'Ooamishirasatomachi       Sanbugunhasunumamura       Sanbugunkujuukurimachi       Sanbugunnarutoumachi       Sanbugunsanbumachi       Sanbugunshibayamamachi       Sanbugunyokoshibamachi       Sawarashi       Shiroishi       Sodegaurashi       Sousagunnosakamachi


Tateyamashi       Tomisatoshi       Touganeshi


Urayasushi


Yachimatashi       Yachiyoshi       Yotsukaidoushi       Youkaichibashi